House Master & Associate House Master 2018-19

SI No Profile Name of the House Name of Teacher House Master(HM) Name of the Associate House Master(AHM) Profile
Boys
1 Mr. V Ramakrishnaiah K Aravali  Junior

Sh.Manjunath M.H  

TGT-KANNADA

Sh.Venugopal

TGT-HINDI

 

Mr. V Ramakrishnaiah K
2 Mr. V Ramakrishnaiah K Nilgiri  Boys Junior

Sh.Ramesh Nayak

PGT-HINDI

Sh.Shivashankar

TGT-Kannada

3 Mr. V Ramakrishnaiah K Shivalik  Boys Junior

Sh.Navaneet Kumar Singh

PGT-Geography

Sh.Manjunath Nayak

TGT-Social Science

 

Udayagiri 

Boys Junior

Sh.V Pramod

TGT-ENGLISH

Sh.K.P Ingalganu

Art Tr 

5 Mr. V Ramakrishnaiah K  Aravalik & Shivalik Senior

Sh.V Ramakrishnaiah

PGT-MATHEMATICS

Sh.Senthamizh Selvan

PGT-CHEMISTRY

6 Mr. V Ramakrishnaiah K Nilgiri  & Udayagiri  Senior

Sh. M.S Lavakumar

PGT-BIOLOGY

Sh.V K Manohar Kumar

PGT-PHYSICS

 

                                        GIRLS
1 Shivalik & Udayagiri Junior

 Smt.P Mythily

TGT-MATHEMATICS

Smt.S Maheshwari

LIBRARIAN

Mr. V Ramakrishnaiah K
2 Aravali & Nilgiri junior

Smt.Jayabharathi K

TGT-SCIENCE

Smt.K Sunitha

TGT-ENGLISH

 

 

Mr. V Ramakrishnaiah K
3 Shivalik & Udayagiri Senior

 Smt.Jayashree N

PGT-ENGLISH

 

Smt.Elsamma Antony

STAFF NURSE

 

4

Aravali & Nilgiri 

Senior

 Smt.Noor Jahan H I

TGT-MATHEMATICS

 Smt.Shobana P.U

PETT-Female